مشاهده همه 3 نتیجه

پایه تلویزیون دیواری Aio-M70

332,800 تومان
 • سایز صفحه: 75
 • مناسب تلویزیون‌های 43 تا 70 اینچ
 • استاندارد فاصله سوراخ ها : 60 * 40 سانتی متر
 • فاصله از دیوار: 6 سانتی متر
 • تنظیمات شیب: 15 درجه بالا/ 15 درجه پائین
 • قدرت نگهداری : 60 کیلوگرم
 • بسته بندی نصب

پایه تلویزیون دیواری متحرک Aio-B50

353,600 تومان
 • سایز صفحه: 55
 • مناسب تلویزیون‌های 32 تا 55 اینچ
 • استاندارد فاصله سوراخ ها : 44 * 50 سانتی متر
 • فاصله از دیوار: 10 سانتی متر
 • امتداد بازو: 42 سانتی متر
 • تنظیمات شیب: 15 درجه بالا/ 15 درجه پائین
 • تنظیمات زاویه : 50 درجه چپ / 50 درجه راست
 • قدرت نگهداری : 20 کیلوگرم

پایه تلویزیون دیواری متحرک Aio-B60

412,880 تومان
 • سایز صفحه: 65
 • مناسب تلویزیون‌های 37 تا 60 اینچ
 • استاندارد فاصله سوراخ ها : 44 * 50 سانتی متر
 • فاصله از دیوار: 10 سانتی متر
 • امتداد بازو: 42 سانتی متر
 • تنظیمات شیب: 15 درجه بالا/ 15 درجه پائین
 • تنظیمات زاویه : 45 درجه چپ / 45درجه راست
 • قدرت نگهداری : 50 کیلوگرم