عنوان:آی تل کالا
وب‌سایت:https://itelkala.com
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:09167587189
آدرس:دزفول - فلکه ساعت - خیابان طالقانی غربی - محله قلعه - فروشگاه آیتل کالا
کدپستی:6464159737
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت اقدام به پرداخت